ANVÄNDARHJÄLP

Manualen hjälper dig att använda Konstantin och du kan ta kontakt för support och felanmälan.

Här beskrivs också systemets delar och funktioner samt Konstantins versionshistorik och framtidsplaner.

manual       support       systembeskrivning       versioner