SYSTEMBESKRIVNING

Konstantin är byggt i responsiv HTML5 och PHP som funkar på stora och små skärmar, med innehållet lagrat i en MySQL-databas.

Data lagras och säkerhetskopieras och transaktioner loggas.

Samlingen kan ha flera användare, med olika behörighet för läsning, skrivning och rapportuttag. I varje samling finns en förvaltare/administratör med all funktionalitet, samt ett antal användare med vissa begränsningar t ex registrerare, inventerare, läsare. Behörigheten är personlig och kopplad till login. Antal användare är grund för licensen.