…I ETT SAMMANHANG

Konstantin är utvecklat för ägare och förvaltare av mindre konstsamlingar med kontinuerlig hantering av lån, utplaceringar etc. Systemet är ett nätbaserat verktyg med informationen samlad i en databas och ett bildarkiv och är uppbyggt kring två huvudsakliga delar – information om konstverk, personer och lokaler samt hantering av låneadministration.

Funktionerna är anpassade till kommunala konstsamlingar med organisationer och förvaltningar som lånemottagare och rutinerna är utvecklade under lång tid i direkt samarbete med Uddevalla kommuns konstsamling. Faktiska behov har styrt utvecklingen under många år, men lösningarna är generella för att passa i andra samlingar. Konstantin är anpassat för fler användare och möter nu marknaden. Vi välkomnar användarnas önskemål och erfarenheter för att utveckla systemet vidare.

Konstantin tillhandahålls som en nätbaserad tjänst med integration av databashantering, bildlagring och användarens verktyg.

META – kunskap om kunskap tillhandahåller verktyg och konsulttjänster för informationshantering i kulturarvet. I grunden finns mångårigt arbete med museisamlingar, dokumentation, standardisering och terminologi samt databasutveckling.