EXEMPELSIDOR

Konstantin består av två delar; information inom tre grundområden – Konstverk, Agent och Lokal – samt hantering av lån.

Konstverksdelen samlar fakta om verken – tekniska och administrativa, samt viss konsthistorisk kategorisering, men inte fördjupad konstvetenskaplig analys eller kulturhistoriskt vetande kring ägare, användning etc som hör till en museisamlings kunskapsområde. På motsvarande sätt samlas information om konstnärer, låntagare etc och lokaler för utplacering.

Lånedelen visar information om aktuella lån och placering.

Rapporter visar innehåll ocha status.

Listor presenterar innehållet tematiskt.

Poster ger fördjupad information.

Bilder visar konstverket för identifiering, detaljer av verket samt vårdbilder för dokumentation av skador och åtgärder.