SUPPORT OCH PROBLEMLÖSNING

Du kan rapportera ditt problem till Konstantins support som sparar och dokumenterar din fråga. Du får svar per e-post eller telefon med en bedömning av problemet. Ambitionen är att inom en-två arbetsdagar ge en bild av problemet och en rimlig lösning.

Förslag till nya funktioner kan också rapporteras och kommer att bearbetas löpande inför kommande versionsuppdateringar.