VERSIONER OCH NYA MÅL

Mindre versionsuppdateringar med rättelser eller mindre justeringar sker löpande när anledning finns.

Nya funktioner och tillrättalägganden inom dagens system läggs till vid behov.

Större ändringar, nya moduler etc finns i långsiktig plan för Konstantins utveckling.

Utvecklingen kan följas i översiktlig versionsplan.